Vize

Společná vize zakladatelů Momo Chrudim, o.p.s.:

Společnost vytvářející prostor

  • pro řemeslnou a uměleckou práci s přírodním materiálem.
  • kde mohou najít své místo a pracovní uplatnění lidé s mentálním a zdravotním postižením.
  • pro vzdělávání dětí předškolního věku v úctě, lásce a respektu k jejich vývojovým potřebám vycházející z waldorfské pedagogiky.
  • kde na sobě lidé stále pracují a jejichž společnou inspirací pro práci s lidmi s postižením je léčebná pedagogika.
  • který je naplněn vzájemným respektem, zodpovědností, úctou.
  • pro srdce, která vnímají svůj čas.
  • pro čas, který vzniká v srdci 

Ve školce…

… chceme vytvořit prostor, ve kterém budou děti prožívat své dětství, svou hru a své poznávání světa ze sebe, z vlastní iniciativy a zážitků.
… chceme zapojovat všechny smysly a co nejvíce podněcovat vůli skrze aktivní a tvořivou činnost v kontaktu s přírodou i živou kulturou.  

ms-momo-4506 ms-momo-8651 ms-momo-4465