Pomáhejte s námi

Momo Chrudim, o.p.s. se snaží neustále rozvíjet a nabízet uživatelům co nejefektivnější sociální službu – sociálně terapeutickou dílnu. Službu sociálně terapeutické dílny využívají dospělí s mentálním, tělesným a zdravotním postižením z Chrudimi a okolí.

Můžete zvážit, zda podpoříte naše uživatele a s nimi spojenou službu, samostatně pořádanou akci nebo společnost Momo Chrudim jako celek.

Č. účtu: 2400201935/2010

Děkujeme, že nám pomáháte!

 

Při poskytnutí daru můžete uplatnit daňové zvýhodnění dle zákona 586/1992 Sb.

Fyzická osoba (zaměstnanec) může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1.000,– Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Právnická osoba (firma) má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru bude činit alespoň 2.000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

 

V případě, že si přejete uplatnit možnost daňového zvýhodnění, kontaktujte prosím ředitele společnosti, který s Vámi vyřídí potřebné náležitosti.

Kontakt:

Jan Rodina, ředitel obecně prospěšné společnosti,  Tel.: +420 775 780 950

E-mail: info@devcatkomomo.cz