Vize zakladatelů

Společná vize zakladatelů Momo Chrudim, o.p.s.:

 Společnost vytvářející prostor

  • pro řemeslnou a uměleckou práci s přírodním materiálem.
  • kde mohou najít své místo a pracovní uplatnění lidé s mentálním a zdravotním postižením.
  • pro vzdělávání dětí předškolního věku v úctě, lásce a respektu k jejich vývojovým potřebám vycházející z waldorfské pedagogiky.
  • kde na sobě lidé stále pracují a jejichž společnou inspirací pro práci s lidmi s postižením je léčebná pedagogika.
  • který je naplněn vzájemným respektem, zodpovědností, úctou.
  • pro srdce, která vnímají svůj čas.
  • pro čas, který vzniká v srdci.