ST dílna Momo

Od 1.1.2016 do 31.12.2018 je poskytovaná sociální služba Sociálně terapeutická dílna Momo financována z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji.

 

 

Posláním Sociálně terapeutické dílny Momo je nabízet při ručním zpracování ovčí vlny zapojení do pracovního života lidem s mentálním, tělesným a zdravotním postižením z Chrudimi a okolí, kteří nemohou najít uplatnění ani na chráněném trhu práce.

Cílem sociální služby je aktivovat a rozvíjet pracovní potenciál uživatelů, poskytnout jim bezpečný prostor pro seberealizaci včetně nasměrování ke vstupu na chráněný trh práce.

Cílová skupina
Dospělí lidé (18 - 64 let) s mentálním, tělesným a se zdravotním postižením s možností dopravy do zařízení.

Místo a čas poskytování sociální služby,

Sociálně terapeutická dílna Momo, Palackého třída 200, 537 01 Chrudim

pondělí až pátek od 7:30 do 12:00

 

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Respektujeme individualitu každého uživatele, jeho potřeby, přání, dovednosti a schopnosti s ohledem na jeho zdravotní stav. Při individuálním plánování vycházíme z nepříznivé sociální situace uživatele a naším cílem je tuto situaci zmírnit. Uživatele zapojujeme do plánování a hodnocení služby. Během pobytu v dílně podporujeme uživatele jak v posilování jeho silných stránek, tak i v rozvoji kompetencí v oblastech, ve kterých si není jistý.

BEZPEČÍ

Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí, které je stabilní a důvěryhodné. Plně respektujeme právo na soukromí a při naší práci zachováváme mlčenlivost. Uživatel se vždy má na koho obrátit s žádostí o pomoc a podporu. Službu poskytujeme v pravidelném čase a místě podle dohodnutých podmínek a rytmu dne/týdne/měsíce/roku.

PARTNERSTVÍ

Při naší práci respektujeme osobnost uživatele bez jakéhokoli posuzování. Nabízíme spolupráci, spolurozhodování a nalézání vzájemné dohody. Rozvíjíme komunikaci ve vzájemné rovnosti. Zajímá nás životní příběh našich uživatelů, jejich zázemí.

SAMOSTATNOST

Naše uživatele vedeme k samostatnosti, k osobní zodpovědnosti a k co nejmenší závislosti na druhých. Poskytujeme jim přiměřenou pomoc a podporu. Nabízíme prostor pro sebevyjádření a pro rozvoj vnitřního potenciálu.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Při naší práci se řídíme Etickým kodexem. Vzděláváme se a zaměřujeme se zvyšování kvality poskytované služby. Nenahrazujeme to, co je běžně dostupné. Dodržujeme vnitřní předpisy a stanovené postupy poskytování sociální služby. Sledujeme aktuální trendy sociální práce, jsme otevřeni potřebným změnám, spolupracujeme s dalšími organizacemi v síti sociálních služeb.

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ Historie projektu:

Momo Chrudim, o.p.s byla založena na podzim roku 2007.

V květnu 2008 jsme pak od Pardubického Kraje získali registraci poskytovatele sociální služby Sociálně terapeutická dílna.

Od roku 2009 jsme podporováni Pardubickým krajem, Městem Chrudim a Úřadem práce v Chrudimi.

Od roku 2010 do ledna 2013 jsme byli dodavatelem Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby z Evropského strukturálního fondu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Od roku 2010 fungovala služba sociálně terapeutické dílny rovněž na provozovně ve Slatiňanech, v březnu 2012 došlo ke sloučení obou dílen a v současné době se všichni klienti scházejí v nové velké dílně v Chrudimi, v ulici Čs. Armády 213.

V únoru 2014 naše společnost získala pro plstěné výrobky certifikát ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®.

 

 

Během podzimu 2014 jsme se přestěhovali. Od listopadu 2014 poskytujeme sociální službu na nové adrese Palackého třída 200, Chrudim. Přestavba nových prostor dílny byla částečně financována dary donátorů, kteří podpořili náš projekt "Bezbariérové Momo Chrudim" v rámci Burzy filantropie konané v červnu 2014. Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. Donátory našeho projektu jsou Pardubický kraj, město Chrudim, TMT  spol. s r.o. Chrudim, VS Chrudim a.s. a CompAK s.r.o.

Převážnou část roku 2013 a celý rok 2014 byla činnost dílny podporována MPSV, Pardubickým krajem a městem Chrudim.

Od 1.1.2015 do 30.9.2015 bylo poskytování sociální služby opět spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III.

 

 

 

Všem, kdo nám na naší dosavadní cestě pomohli a pomáhají, děkujeme!

 

Skupina pro rodiče dětí s postižením


Děvčátko Momo – divadelní představení


24.11. Kurz výroby adventních věnců a vánočních ozdob

Zveme Vás na kurz výroby adventního věnce a vánočních ozdob. Budeme pracovat kombinací technik mokrého a suchého plstění. Počet účastníků kurzu je omezen. Prosíme, rezervujte si místo na info@devcatkomomo.cz, 775 780 950 nebo 775 930 950.

lektorka Marcela Voráčková, cena 200 Kč včetně materiálu, mezi 17.00 a 19.00 hod.


1.11. 2014 Přestěhování Sociálně terapeutické dílny Momo

Od 1. 11. 2014 nás najdete na novém místě. Sociálně terapeutická dílna Momo se přestěhovala do domu na adrese Palackého třída 200, 537 01 Chrudim. Zde se budou konat další akce pro veřejnost a také tady funguje náš obchůdek.


Hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici pracovníka v sociálních službách

 

Pracovník v sociálních službách

 Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost provozující od června 2008 sociálně terapeutickou dílnu v Chrudimi. Naší cílovou skupinou jsou dospělí s mentálním, tělesným a zdravotním postižením. Pracovní náplní dílny je výtvarně řemeslná tvorba výrobků z ovčí vlny technikou mokrého plstění.

Od nového kolegy očekáváme, že:

-          je schopný samostatně pracovat, ale zároveň dokáže být platným členem týmu

-          je schopný se samostatně rozhodovat a také nést za svá rozhodnutí zodpovědnost

-          je schopný vcítit se do pocitů druhých a dokáže s nimi otevřeně komunikovat

-          je schopný pracovat s dynamickou skupinou uživatelů služby

-          má kladný vztah k výtvarným/umělecko-řemeslným činnostem

-          má dobrou fyzickou kondici jako předpoklad práce s imobilními uživateli sociální služby

Dále po zájemci požadujeme:

-          dokončené středoškolské vzdělání

-          uživatelské znalosti práce s PC

Výhodu získává ten zájemce, který má:

-          dokončené vzdělání dle zákona 108/2006 o sociálních službách § 116, tzn. minimálně absolvovaný akr. kurz MPSV pro pracovníky v sociálních službách

-          řidičský průkaz B

-          předchozí praxe v sociálních službách

Zájemcům nabízíme:

-          práci v příjemné a přátelské atmosféře, možnost podílet se na rozvoji organizace, další vzdělávání aj.

-          úvazek 0,5 – 0,75 (tj. 4 až 6hodin denně)

-          mzda 14 000 – 16 000Kč (při úvazku 1,0)

-          nástup nejlépe od 1. 10. 2014

-          smlouva na dobu určitou

-          místo výkonu práce je Chrudim

 

Informace poskytne Bc. Jan Rodina, ředitel společnosti, na tel. 775 780 950, info@devcatkomomo.cz. Podrobnosti o společnosti a sociální službě naleznete na www.devcatkomomo.cz.

Profesní životopis, motivační dopis zasílejte do pátku 19. září 2014 (včetně) na uvedenou emailovou adresu.

V motivačním dopise odpovězte na následující otázky:

-          Co Vás vede k reakci na naši poptávku?

-          Co by Vás asi nejvíc bavilo při práci s uživateli?

-          Co si myslíte, že využíváním naší služby uživatelé získávají?

 

Zasláním svého životopisu udělujete společnosti souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení.


14. 6. – Den otevřených dveří v DSS Slatiňany

V rámci dne otevřených dveří v Domově sociálních služeb Slatiňany si budete moci užít kromě prohlídky domova také bohatý kulturní program a nebude chybět ani stánek naší sociálně terapeutické dílny s výrobky z ovčí vlny a potřebami pro plstění. Všichni jste srdečně zváni :)


7. – 8. 6. – Dílnička Momo Chrudim na Veselém Kopci

Dílnička Momo Chrudim na Veselém kopci

Přijďte navštívit naši dílničku na Veselém kopci v rámci akce Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům. V dílničce si budete moci vyrobit drobnosti z ovčí vlny dle své vlastní fantazie a zároveň tím i podpořit naši sociálně terapeutickou dílnu pro mentálně a fyzicky postižené.

Více informací: http://www.vesely-kopec.eu/vesely-kopec-patri-detem/


24. 5. – ABC pro místní výrobce v dobrušském pivovaře

V sobotu 24. 5. 2014 můžete navštívit náš stánek s výrobky z ovčí vlny na akci ABC PRO MÍSTNÍ VÝROBCE konané v areálu dobrušského pivovaru. Krom trhů a prezentací výrobců z ČR, Lotyšska a Litvy si můžete užít i vzpomínkový recitál na Karla Kryla, hudební program, nebo pouťových hodů v pivovarské sklepní restauraci, kde pro Vás bude speciálně pro tuto akci připravený Májový ležák.

 

 


14. 12. 2013 – Adventní jarmark v Obci křesťanů

Dne 14. 12. 2013 se zúčastníme Adventního jarmarku v Obci křesťanů, kde budete moci najít náš stánek s našimi výrobky z ovčí vlny a potřebami pro plstění.


8. 12. 2013 – Předvánoční jarmark na Veselém Kopci

Dne 8. 12. 2013 se na Veselém Kopci bude konat Převánoční jarmark, kde nebude chybět ani náš stánek s výrobky z ovčí vlny. V malebném kraji na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů, jehož rozmanitá přírodní krása okouzlovala a okouzluje mnohé známé malíře (Antonín Slavíček, František Kaván, Gustav Macoun, Oldřich Blažíček a další) bude moct ve nádherné sváteční atmosféře udělat radost svým blízkým i sami sobě.

http://www.vesely-kopec.eu/kulturni-programy-1/predvanocni-jarmark-89_90cs.html


Nejbližší akce

Nejsou žádné plánované akce. 

mikulas3-105 dsc06470 img_3087