ST dílna Momo

Od 1..2023 do 31.12.2025 je poskytovaná sociální služba Sociálně terapeutická dílna Momo financována z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji. V tomto období bude služba podporována i prostředky Účelové dotace Pardubického kraje.


 

 

 

Posláním Sociálně terapeutické dílny Momo je nabízet při ručním zpracování ovčí vlny zapojení do pracovního života lidem s mentálním, tělesným a zdravotním postižením z Chrudimi a okolí, kteří nemohou najít uplatnění ani na chráněném trhu práce.

Cílem sociální služby je aktivovat a rozvíjet pracovní potenciál uživatelů, poskytnout jim bezpečný prostor pro seberealizaci včetně nasměrování ke vstupu na chráněný trh práce.

Cílová skupina
Dospělí lidé (18 - 64 let) s mentálním, tělesným a se zdravotním postižením s možností dopravy do zařízení.

Místo a čas poskytování sociální služby,

Sociálně terapeutická dílna Momo, Palackého třída 200, 537 01 Chrudim

pondělí až pátek od 7:30 do 12:00

 

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Respektujeme individualitu každého uživatele, jeho potřeby, přání, dovednosti a schopnosti s ohledem na jeho zdravotní stav. Při individuálním plánování vycházíme z nepříznivé sociální situace uživatele a naším cílem je tuto situaci zmírnit. Uživatele zapojujeme do plánování a hodnocení služby. Během pobytu v dílně podporujeme uživatele jak v posilování jeho silných stránek, tak i v rozvoji kompetencí v oblastech, ve kterých si není jistý.

BEZPEČÍ

Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí, které je stabilní a důvěryhodné. Plně respektujeme právo na soukromí a při naší práci zachováváme mlčenlivost. Uživatel se vždy má na koho obrátit s žádostí o pomoc a podporu. Službu poskytujeme v pravidelném čase a místě podle dohodnutých podmínek a rytmu dne/týdne/měsíce/roku.

PARTNERSTVÍ

Při naší práci respektujeme osobnost uživatele bez jakéhokoli posuzování. Nabízíme spolupráci, spolurozhodování a nalézání vzájemné dohody. Rozvíjíme komunikaci ve vzájemné rovnosti. Zajímá nás životní příběh našich uživatelů, jejich zázemí.

SAMOSTATNOST

Naše uživatele vedeme k samostatnosti, k osobní zodpovědnosti a k co nejmenší závislosti na druhých. Poskytujeme jim přiměřenou pomoc a podporu. Nabízíme prostor pro sebevyjádření a pro rozvoj vnitřního potenciálu.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Při naší práci se řídíme Etickým kodexem. Vzděláváme se a zaměřujeme se zvyšování kvality poskytované služby. Nenahrazujeme to, co je běžně dostupné. Dodržujeme vnitřní předpisy a stanovené postupy poskytování sociální služby. Sledujeme aktuální trendy sociální práce, jsme otevřeni potřebným změnám, spolupracujeme s dalšími organizacemi v síti sociálních služeb.

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ Historie projektu:

Momo Chrudim, o.p.s byla založena na podzim roku 2007.

V květnu 2008 jsme pak od Pardubického Kraje získali registraci poskytovatele sociální služby Sociálně terapeutická dílna.

Od roku 2009 jsme podporováni Pardubickým krajem, Městem Chrudim a Úřadem práce v Chrudimi.

Od roku 2010 do ledna 2013 jsme byli dodavatelem Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby z Evropského strukturálního fondu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Od roku 2010 fungovala služba sociálně terapeutické dílny rovněž na provozovně ve Slatiňanech, v březnu 2012 došlo ke sloučení obou dílen a v současné době se všichni klienti scházejí v nové velké dílně v Chrudimi, v ulici Čs. Armády 213.

V únoru 2014 naše společnost získala pro plstěné výrobky certifikát ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®.

 

 

Během podzimu 2014 jsme se přestěhovali. Od listopadu 2014 poskytujeme sociální službu na nové adrese Palackého třída 200, Chrudim. Přestavba nových prostor dílny byla částečně financována dary donátorů, kteří podpořili náš projekt "Bezbariérové Momo Chrudim" v rámci Burzy filantropie konané v červnu 2014. Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. Donátory našeho projektu jsou Pardubický kraj, město Chrudim, TMT  spol. s r.o. Chrudim, VS Chrudim a.s. a CompAK s.r.o.

Převážnou část roku 2013 a celý rok 2014 byla činnost dílny podporována MPSV, Pardubickým krajem a městem Chrudim.

Od 1.1.2015 do 30.9.2015 bylo poskytování sociální služby opět spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III.

 

 

 

Všem, kdo nám na naší dosavadní cestě pomohli a pomáhají, děkujeme!

 

Výběrové řízení “pracovník v sociálních službách” v STD Momo

'

Pages: ', 'after' => '

', 'next_or_number' => 'number')); ?>

Nejbližší akce

Nejsou žádné plánované akce. 

img_2700 img_3079 dsc06466