Školka

Školní rok 2018 / 2019

Vítejte v mateřské školce Děvčátka Momo,

 • kde se mohou děti dotýkat přírodních materiálů, hrát si s nimi, pracovat, vyrábět,
 • kde mohou děti zdravě jíst,
 • kde se mohou děti i hodně umazat, ale zase se musí umýt,
 • kde se mohou děti dostatečně volně pohybovat, hrát si a rozvíjet svou fantazii,
 • kde mohou děti každý den vidět a volně napodobovat, jak teta ve školce pracuje (šije, plete pro panenky, uklízí, tvoří, stará se o zahradu,...),
 • kde mohou děti přecházet z činnosti do činnosti za pomoci písniček a říkadel
 • kde mohou děti díky pravidelným činnostem, rytmu a řádu zažívat jistotu, protože vědí, co přijde, co je čeká,
 • kde tráví děti čas ve známém prostředí školky, zahrady, parku,
 • kde děti každý den poslouchají vyprávění klasické pohádky,
 • kde tety hrají dětem loutkové pohádky,
 • kde děti poslouchají zpívané písně a živou hudbu,
 • kde jsou děti i rodiče respektováni.
Více informací podají zaměstnanci školky.
Tel.: 774 709 399
Email: skolka@devcatkomomo.cz
Adresa MŠ Děvčátka Momo:
Vrchlického 168
538 21 Slatiňany
 
 
 
Informace o poskytnutí dotace k projektu "Společně k úspěchu pro MŠ Děvčátka MOMO Slatiňany".

logo EU a MSMT

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010554 ve Výzvě č.
02_18_063 Šablony II - MRR , prioritní ose 3 OP je zaměřen
na personální podporu MŠ v těchto aktivitách Školní asistent -personální podpora pro MŠ a Chůva - personální podpora pro MŠ

Dokumenty k projektu:
Název projektu 1811081108-a3vertical (PDF)
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (PDF)

 

 

Nejbližší akce

Nejsou žádné plánované akce. 

ms-momo-4541 ms-momo-8716-2 ms-momo-4465