Správní rada

Správní rada Momo Chrudim, o.p.s.:

Správní rada je důležitý článek mezi zakladateli s jejich ideou a cílem a samotnou organizací s jejími praktickými problémy a potřebami.
Správní rada zastupuje zakladatelskou ideu vůči pracovníkům organizace a praktické stránky běhu organizace vůči zakladatelům. Jako mezičlánek má mít do obojího vhled, ale zároveň obojí nestranně reflektovat, a tak udržovat rovnováhu mezi ideálním cílem a každodenní prací.

Povinnosti správní rady jsou dány zákonem 248/1995Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Předsedkyně správní rady:

Blanka Barešová

email: Blanka76@seznam.cz

Členové správní rady:

Milan Barták
e-mail: bar73@seznam.cz

Milan M. Horák
e-mail: milan.m.horak@volny.cz