Den v dílně

Sociálně terapeutická dílna Momo Chrudim je pro uživatele otevřena od pondělí do pátku od 7.30 do 12.00 hodin.

  • den začínají všichni společně po příchodu uživatelů do dílny společnou básní, písní, cvičením,
  • následuje společné cupování vlny a volný rozhovor,
  • součástí rozhovoru je i naplánování práce na daný den,
  • po společném cupování následuje svačina,
  • poté je na řadě samotné vyrábění – česání vlny, plstění,
  • uživatelé se aktivně podílejí dle svých schopností na úklidu dílny, přípravě čaje, kávy a mytí nádobí,
  • po práci si každý dle svých možností uklidí své pracovní místo a zhodnotí si společně s pracovníkem odvedenou práci a den v dílně, na závěr se všichni rozloučí společnou průpovědí,

Kromě samotného vyrábění se pracovníci snaží rozvíjet u uživatelů další schopnosti a dovednosti jako vnímání času, určování hodin, plánování práce, hodnocení práce a další.
Uživatel by měl zvolenou práci vykonávat dostatečně dlouho, aby měl možnost ji co nejlépe zvládnout a užít si pocit, že něco dokáže udělat sám, bez přímé pomoci někoho dalšího.

Mimo činností souvisejících s pracovním uplatněním se věnujeme také nácviku samostatného cestování, nakupování, stolování, péči o domásnost a vlastní osobu atd. Všechny aktivity dílny směřují k jedinému cíli. A to, aby uživatelé mohli vést co nejvíce spokojený, samostatný a nezávislý život na pomoci druhých.