O školce

Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech je v provozu od 1. 9. 2010. 

Nabízí jednu věkově smíšenou třídu pro 23 dětí ve věku od 3 do 6 let.
Při volné kapacitě je možné přijmout i děti mladší.

Školka čerpá z waldorfské pedagogiky, uspokojuje potřeby dětí předškolního věku

  • potřeba životní jistoty
  • potřeba vlastní společenské hodnoty
  • potřeba smysluplného světa
  • potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí
  • potřeba otevřené budoucnosti.

 Chceme vytvořit prostor, ve kterém budou děti prožívat své dětství, svou hru a své poznávání světa ze sebe, z vlastní iniciativy a zážitků.

Chceme zapojovat všechny smysly a co nejvíce podněcovat vůli skrze aktivní a tvořivou činnost v kontaktu s přírodou i živou kulturou.

Na čem nám záleží:

  • Volná hra, která podporuje aktivitu a tvořivost
  • Podnětné a kvalitní hračky z přírodních materiálů
  • Pestré a zdravé stravování, včetně biopotravin
  • Živá řeč, hudba a zpěv
  • Respekt k individuálnímu vývoji dítěte.

V současné době zde působí dvě učitelky při dopoledním programu, jedna učitelka odpoledne.

Školkovné 2 700 Kč/měsíc + stravné 

ms-momo-4473 ms-momo-4542 ms-momo-8716-2